Opoczno - informacje


33.777
mieszkańców Opoczna
16.471
mężczyzn
17.306
kobiet

5.300
w wieku przedprodukcyjnym

21.339
w wieku produkcyjnym

7.138
w wieku poprodukcyjnym
dane za 2020 rok

123
zawarto małżeństw

288
urodzeń

429
zgonów

-141
przyrost naturalny
miasto Opoczno
dochody

159.555.216
wydatki

168.525.168
struktura wydatków Opoczna

571.418
0,339%
Rolnictwo i łowiectwo

8.593.736
5,099%
Transport i łączność

12.040.028
7,144%
Administracja publiczna

75.483
0,045%
Turystyka

4.106.995
2,437%
Gospodarka mieszkaniowa

68.972
0,041%
Działalność usługowa

242.195
0,144%
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

1.069.295
0,635%
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

908.282
0,539%
Obsługa długu publicznego

1.005
0,001%
Różne rozliczenia

56.705.764
33,648%
Oświata i wychowanie

1.059.269
0,629%
Ochrona zdrowia

10.360.374
6,148%
Pomoc społeczna

3.978
0,002%
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

338.956
0,201%
Edukacyjna opieka wychowawcza

13.840.067
8,212%
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

5.449.666
3,234%
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

1.913.157
1,135%
Kultura fizyczna i sport

51.176.532
30,367%
Rodzina
opracowane na podstawie danych z Głównego Urzędu Statystycznego, ostatnia aktualizacja: 2023-12-03 02:00
REKLAMA
pogoda Opoczno
-4.9°C
wschód słońca: 07:26
zachód słońca: 15:32
Koronawirus
łódzkie
REKLAMA

Kalendarz Wydarzeń / Koncertów / Imprez w Opocznie

kiedy
2023-12-09 19:30
miejsce
Miejski Dom Kultury, Opoczno, ul....
wstęp biletowany
kiedy
2024-01-06 18:00
miejsce
Miejski Dom Kultury, Opoczno, ul....
wstęp biletowany
kiedy
2024-01-20 17:00
miejsce
Miejski Dom Kultury, Opoczno, ul....
wstęp biletowany
kiedy
2024-01-26 19:00
miejsce
Miejski Dom Kultury, Opoczno, ul....
wstęp biletowany